Wednesday, November 01, 2006

ประชุม

วันนี้ประชุมกันได้ยาวนานมาก(จาก ห้าโมงจนถึงสามทุ่ม)
เป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่ก็ผ่านไปรวดเร็วใช้ได้
ผลจากการนั่งสนทนา
ทำให้ความเข้าใจเริ่มเกิดขึ้นแล้ว(คงงั้น)
อย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้น คุ้นเคยกันมากขึ้น
เพราะนอกจากจะเข้าใจงาน
เราจำเป็นต้องเข้าใจเพื่อนร่วมงานไปในชั่วขณะเดียวกัน

ผมเอง เป็นคนใหม่ที่สุดที่ได้เข้ามาจับงาน "อาสา"
ทั้งที่ไม่เคยได้ใกล้เคียงมาก่อน
พูดจิงๆก็ยังไม่ซาบซึ้งกับการให้ซักเท่าไร
แต่สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งดีๆที่ผมอยากมาทำ

ทำให้คนอื่นได้รู้จักการให้
ทำให้คนอื่นมีรอยยิ้ม
ทำอย่างไรก็ได้ ให้คนอย่างผม
น้อยลง น้อยลง...
เป็นอีกคนที่มีค่าควรแก่สังคม
มากขึ้น มากขึ้น มากขึ้น...

ขอบคุณทรูมูฟที่เอื้อเฝื้อสถานที่

No comments: