Thursday, November 27, 2008

ศิลปินคือโยคี

ศิลปินคือโยคีผู้ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้ง ในความเชื่อของอินเดียครั้งหนึ่งมีว่า ศิลปะนั้นแป็นศาสตร์หนึ่งแห่งการฝึกโยคะ เพราะศิลปะทำให้อารมณ์(สิ่งที่ภาวนา)และผู้ภาวนาหลอมรวมเป็นหนึ่งไม่แบ่งแยก อันนำไปสู่เอกภาพอันกลมกลึงแห่งจิต

1 comment:

napa t said...

เย้ ดีใจ โจ้อัพบลอคแล้ว
หญิงรีเควสให้ปรับฟ้อนตัวใหญ่และเขียนเว้นวรรคด้วย
ฮาๆ